Loading

گردش علمی دانشگاه ها

در بخش گردش علمی دانش آموزان نیمی از رو خود را در یکی از داشگاه های مطرح کشور می گذراند و در طول روز به آزمایشگاه ، کتابخانه و محیط دانشگاه می رود و با فضای کلی دانشگاه آشنا می شود .
در کنار این بحث دانش آموزان با رشته های مختلف دانشگاهی نیز آشنا می شوند تا انتخاب بهتر و درست تری داشته باشند .
این دوره در دانشگاه های برتر ایران مانند علم و صنعت ، تهران ، امیرکبیر و … برگزار می گردد .